Ogłoszenia konkursowe

Zachęcamy do udziału w kolejnym konkursie na dotacje na rozwój młodych organizacji pozarządowych!

konkurs-grantowy-2016-start-92.jpg

Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności?
Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze?
Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? 
AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

 

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych* i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

*organizacje działające nie dłużej niż 2,5 roku, z przychodami do 25 000 zł (wnioskować mogą także organizacje będące w trakcie procesu rejestracji!).

 

Termin naboru wniosków: od 28 marca do 23 maja 2019.

 

W ramach niniejszego konkursu można się ubiegać o grant do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej.

 

UWAGA: Nabór wniosków o dofinansowanie na inicjatywy i projekty ze sfery pożytku publicznego jest prowadzony jako odrębny konkurs! Czas przyjmowania aplikacji mija 28 kwietnia 2019.

 

 

W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

 

Projekty mogą być realizowane w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2019!

 

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się (lub zalogować - w przypadku wnioskodawców z ubiegłych lat) w systemie on-line i wypełnić formularz. 

UWAGA:
Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora on-line. Jeżeli istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, prosimy o kontakt z właściwym Operatorem.
 

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Operatorami Funduszu i udziału w organizowanych spotkaniach informacyjnych!

Przypominamy także, o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji wniosków przed ich złożeniem (opcja dostępna do 3 dni przed zakończeniem naboru)!

 

Data publikacji wpisu:
28 marca 2019
godz. 1300

 

 

 

 czas-start-ruszyly-konkursy-as-2019-122.jpg

Zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego