Wyniki konkursu

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

 

W dniach 20 lipca - 20 sierpnie trwał nabór wniosków w ramach konkursu 2017 na rozwój młodych organizacji, w trakcie którego wpłynęły 63 wnioski z całego województwa:

 wyniki-konkursu-2017-dofinansowanie-na-inicjatywy-projekty-ze-sfer-pozytku-publicznego-106.jpg

 ^ Powyższy wykres przedstawia liczbę wniosków w poszczególnych częściach woj. pomorskiego.

 

 

Ocenę formalną przeszło 50 wniosków, które zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Komisja panelowa, składająca się z przedstawicieli Operatorów, oceniła wszystkie aplikacje, po czym spotkała się z wnioskodawcami podczas prezentacji organizacji i dopiero później wybrała 23 wnioski do dofinansowania.

Za prezentację można było otrzymać dodatkowe 10 punktów: +5 za spójność prezentacji z wnioskiem o dofinansowanie (przede wszystkim opisaną wizją i planem rozwoju oraz budżetem), +2 za potencjał organizacji (autentyczność, reprezentacyjność - czy organizacja to rzeczywiście grupa osób, których łączy wspólny cel), +3 za atrakcyjność prezentacji organizacji, w tym kreatywność. Wcześniej oceniający sprawdzali wnioski w generatorze i tam przyznawali maks. 30 punktów. Łącznie można zatem było otrzymać do 40pkt.

 

Wyniki konkursu (lista rankingowa z całego województwa) można pobrać poniżej. Szczegóły oceny znajdują się w generatorze www.Witkac.pl. Więcej informacji udzielają także Operatorzy Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.

 

Łączna suma przeznaczona na dotacje na rozwój młodych organizacji to niespełna 100 000 złotych!

UWAGA: W przypadku oszczędności i/lub pozyskania dodatkowych środków przyznane mogą zostać kolejne dotacje, w oparciu o listę rankingową (patrz: załącznik).

 

Data publikacji wpisu:
20 września 2017
godz. 2100