Wyniki konkursu 2017: dofinansowanie na inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

 

W dniach 1 - 31 lipca trwał nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu 2017, w trakcie którego wpłynęło 265 wniosków z całego województwa:

wyniki-konkursu-2017-dofinansowanie-na-inicjatywy-projekty-ze-sfer-pozytku-publicznego-104.jpg

wyniki-konkursu-2017-dofinansowanie-na-inicjatywy-projekty-ze-sfer-pozytku-publicznego-105.jpg

^ Powyższy wykres przedstawia liczbę wniosków w poszczególnych częściach woj. pomorskiego.

 

Ocenę formalną przeszły 242 wnioski, które zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Lokalne komisje konkursowe oceniły wszystkie aplikacje i wybrały wnioski do dofinansowania.

 

Wyniki konkursu (listy rankingowe z poszczególnych powiatów) można pobrać poniżej. Szczegóły oceny znajdują się w generatorze www.Witkac.pl. Więcej informacji także na stronach internetowych Operatorów Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.

 

Łączna suma przeznaczona na dofinansowanie incjatyw i projektów w sferach pożytku publicznego to ponad 330 000 złotych!

 

UWAGA: We wrześniu w niektórych powiatach (tam, gdzie złożono najmniej wniosków) odbędą się dodatkowe nabory wniosków o dofiannsowanie! Zachęcamy do śledzenia strony Funduszu i naszego fanpage'a na Facebooku (www.facebook.com/akumulatorspoleczny).

 

Konkurs Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Data publikacji wpisu:
15 sierpnia 2017
godz. 1330