Wyniki 2-giego dodatkowego konkursu 2018: dotacje na inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego w Gminie Żukowo

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

 

W dniach 15 września - 5 października trwał nabór wniosków w ramach 2-giego dodatkowego konkursu 2018 na obszarze Gminy Żukowo, w trakcie którego wpłynęły 4 oferty.

 

Ocenę formalną przeszły wszystkie wnioski, które następnie skierowano do oceny merytorycznej.

Lokalna komisja konkursowa oceniła wszystkie aplikacje i przyznała wszystkim 4 dofinansowanie.

 

Wyniki konkursu (lista rankingowa) można pobrać poniżej. Szczegóły oceny znajdują się w generatorze www.Witkac.pl. Więcej informacji także na stronie internetowej lokalnego Operatora: Fundacja Edukacji i Działań Społecznych www.fundacjaeds.pl.

 

Łączna suma przeznaczona na dofinansowanie incjatyw i projektów w ramach 2-giego dodatkowego konkursu to ponad 7 000 złotych!

 

Dodatkowy konkurs Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY 
jest współfinansowany ze środków Programu FIO i Gminy Żukowo.

 

Data publikacji wpisu:
12 października 2018
godz. 1630