Dodatkowy konkurs 2017: dofinansowanie na inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego

Zachęcamy do udziału w dodatkowym konkursie Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Gminę Żukowo.

fundusz-akumulator-spoleczny-zasili-inicjatywy-pomorzan-63.jpg

Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Konkurs grantowy skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

 

Termin dodatkowego naboru wniosków: od 5 września 2017 od godz. 1200 do 25 września 2017 do godz. 1200.

 

Rodzaje dofinansowania:

  • Mini-grant do 500 zł na inicjatywę ze sfery pożytku publicznego,
  • Grant do 5000 zł na projekt ze sfery pożytku publicznego.

Nabory wniosków prowadzone są tylko na wybranych obszarach: gmina Żukowo, powiat chojnicki, Gdynia, Sopot, powiat starogardzki i powiat sztumski. Działania powinny być realizowane na wyżej wymienionych obszarach i/lub na rzecz ich mieszkańców!

UWAGA: Nie we wszystkich naborach można się ubiegać o wsparcie do 5000zł. Szczegóły znajdują się w generatorze wniosków Witkac.pl.

 

W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

 

Projekty mogą być realizowane w okresie od 2 października do 15 grudnia 2017.

 

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się (lub zalogować - w przypadku wnioskodawców z ubiegłych lat) w systemie on-line i wypełnić formularz. 

UWAGA:
Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora on-line. Jeżeli istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, prosimy o kontakt z właściwym Operatorem.
 

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Operatorami Funduszu, działającymi na wskazanych wyżej obszarach!

Przypominamy także, o możliwości konsultacji wniosków przed ich złożeniem.

 

Dodatkowy konkurs Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Gminę Żukowo.

 

Data publikacji wpisu:
5 września 2017
godz. 1200