Wyniki konkursu AS 2016

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

Wyniki konkursu 16 maja...

Drodzy Wnioskodawcy!

W związku z dużą liczbą złożonych wniosków i potrzebą dodatkowego czasu na ich ocenę informujemy, że wyniki konkursu zostaną ogłoszone dzień później - w poniedziałek 16 maja 2016 o godz. 13:30.

wyniki-konkursu-16-maja-100.jpg

Wyniki oceny formalnej (2016)

580 to łączna liczba wniosków złożonych w pierwszym konkursie grantowym 2016 Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.

wyniki-oceny-formalnej-2016-99.jpg

531 to liczba wniosków "pozytywnych" formalnie, które zostały przekazane do oceny merytorycznej komisji grantowych.